Το εργαστήριο συμμετέχει στο 5th Summer School in advanced, 3-7 Ιουλίου 2023 (https://summer-school.edu.gr) που συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σαν χορηγός (https://summer-school.edu.gr/sponsors) co-organized by the Departments of Economics of the University of Piraeus and the University of Ioannina as a sponsor (https://summer-school.edu.gr/sponsors)