Εργαστήριο Οικονομικά των Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρνηση

Σεμινάριο Επιμόρφωσης/Εκπαίδευσης:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Στοιχεια ΣεμιναριουΣκοπός του ΕΟΧΡΑ

01

Ο Σκοπός

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής βασικής κι εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα.

02

Η Προσέγγιση

Η εις βάθος μελέτη της θεωρίας της οικονομίας των αγορών, της διαχείρισης κινδύνων και της εταιρικής διακυβέρνησης και η παραγωγή εφαρμοσμένης έρευνας, αναφορικά με τους μηχανισμούς χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, των τραπεζικών ιδρυμάτων και των λοιπών οργανισμών, μέσω των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και των επιδράσεων τους στην εταιρική διακυβέρνηση, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. αντικείμενο του εργαστηρίου αποτελεί και η κατάρτιση και η διάχυση γνώσεων μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης, σε εργαζόμενους ή μη, στελέχη επιχειρήσεων ή φοιτητές σχετικά με τη διάδοση των βέλτιστων εταιρικών (Corporate Governance) πρακτικών διαχείρισης και διαχείρισης κινδύνων σε εταιρίες ανεξαρτήτου κλάδου και μεγέθους, μικρομεσαίες, εισηγμένες ή μη.

03

Ο Στόχος

Ο στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και εργαλειοθήκης σε συνεργασία με επιλεγμένους συνεργάτες για την ανάπτυξη πρακτικών λύσεων στα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ή οι δημόσιοι οργανισμοί ή ο τρίτος τομέας.·

Σκοπός

Σκοπός του Εργαστηρίου ΕΟΧΡΑ

To Εργαστήριο «Οικονομικά των Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρνηση» (ΕΟΧΡΑ), του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την 201719532 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 15226/Τεύχος Β’ 1603/10.05.2017).

Σε ένα συνεχές εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον ο ρόλος και η αποστολή που καλείται να διαδραματίσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο στη σύγχρονη κοινωνία έχει διαφοροποιηθεί δραματικά.

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε με σκοπό να καλύψει ερευνητικές ανάγκες και εκπαιδευτικούς σκοπούς του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς γενικότερα, αλλά και να συμβάλλει με έρευνες, μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες που θα αναλάβει για λογαριασμό ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων ή φορέων, Υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών ή Θεσμών στην ανάπτυξη της χώρας.

Αυτό επιτυγχάνεται λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες όπως: τη σύγχρονη οικονομική θεωρία, το θεσμικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε Ευρωπαϊκό, Διεθνές και Εθνικό επίπεδο, την λειτουργία και το θεσμικό πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών αγορών, τα σύγχρονα μέσα χρηματοδότησης και διαχείρισης κινδύνων και τέλος τις διεθνείς τάσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης.

Προσωπικό

 

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή/και άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, που κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από εξωτερικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού, από μεταδιδακτορικούς φοιτητές και από υποψήφιους διδάκτορες.

Η Μαρία Ψυλλάκη είναι Καθηγήτρια Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Nice Sophia Antipolis , στη Γαλλία, όπου έλαβε το πτυχίο καθώς και τον μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών με τις υψηλότερες τιμές. Για το διδακτορικό της, έλαβε υποτροφία από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας. Εκλέχθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το 2009.

Μαρία Ψυλλάκη

Διευθύντρια του εργαστηρίου

Συνεργασίες

Το εργαστήριο συνεργάζεται με τους παρακάτω φορείς και ερευνητικά κέντρα:

  • Το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας & Διακυβέρνησης − (ΚεΔΕΠΟΔ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου http://www.kedepod.gr/?page_id=23&lang=en
  • Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος στην Κύπρο https://isl.nup.ac.cy/
  • To Εργαστήριο “Ευρωπαϊκών Πολιτικών Αειφόρου Ανάπτυξης” του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  • Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διοίκηση Εκπαιδευτικών μονάδων» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς https://www.msc-econedu.gr/index.php/kanonismos/synergasies
  • European Sustainable Development Policies Lab

Έρευνα

Xρηματοδότηση από την ΔΕΗ Α.Ε. μεταδιδακτορικού ερευνητή για εκπόνηση σχετικής έρευνας με αντικείμενο την πράσινη χρηματοδότηση στην ενέργεια.
Διάρκεια: δύο έτη (1-9-2022 με 31-8-2024).
Eπιστημονική υπεύθυνη του έργου: Καθηγήτρια Μαρία Ψυλλάκη.

Εκδηλώσεις

Σεμινάριο Επιμόρφωσης/Εκπαίδευσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ(BUSINESS RESILIENCE CRISIS MANAGEMENT) Business Resilience 360: Crisis-Ready Strategy Εισαγωγή-Σκοπός του σεμιναρίου: Ο κόσμος μας γίνεται διαρκώς πιο περίπλοκος και η απειλή μιας εταιρικής κρίσης είναι όλο και πιο...

«Αειφορία και ESG: ήρθαν για να μείνουν;»

Το Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, το Eργαστήριο «Οικονομικά των Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρνηση» (ΕΟΧΡΑ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Eργαστήριο...

5ο Θερινό Σχολείο Ανώτερων Οικονομικών Επιστημών

The Laboratory participates in the 5th Summer School in advanced Economics, in July 3-7, 2023 (https://summer-school.edu.gr) co-organized by the Departments of Economics of the University of Piraeus and the University of Ioannina as a sponsor...

Crowdfunding: Τάσεις και Προοπτικές

The laboratory has organized with the collaboration of SED at 27/11/2017 a conference on the following topic: «CROWDFUNDING: TRENDS AND PROSPECTS» Among others, they attend the conference the President of the Hellenic Capital Market Commission, the Vice President of...

Επικοινωνία

8 + 15 =

Χορηγοί