ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
(BUSINESS RESILIENCE CRISIS MANAGEMENT)

Business Resilience 360: Crisis-Ready Strategy

Εισαγωγή-Σκοπός του σεμιναρίου:

Ο κόσμος μας γίνεται διαρκώς πιο περίπλοκος και η απειλή μιας εταιρικής κρίσης είναι όλο και πιο υπαρκτή, πυροδοτούμενη από σημαντικούς εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες. Κάθε κρίση μπορεί:

 • Να προκαλέσει πολυλειτουργικές επιπτώσεις σε όλη την επιχείρηση
 • Να διαταράξει την λειτουργία μιας επιχείρησης
 • Να προκαλέσει ζημιά στη φήμη ενός οργανισμού

Το συνεχές εξελισσόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον καθιστά αναγκαίο την παροχή των απαραίτητων δεξιοτήτων και γνώσεων στην επιχειρηματική ανθεκτικότητα με σκοπό να μπορέσουν οι καταρτιζόμενοι να ανταπεξέλθουν στα καινούρια δεδομένα λόγω των συνεχών μεταβολών στο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις οι οποίες δοκιμάζουν την ανθεκτικότητά τους και την ικανότητά τους να παραμένουν λειτουργικές. Κατά συνέπεια κάθε οργανισμός πρέπει να είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει μια κρίση, ποια είναι όμως τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτό;

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει να αναδείξει τα απαραίτητα βήματα και το πλαίσιο με βάση το οποίο οι οργανισμοί θα οικοδομήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανθεκτικότητας για να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά μια ενδεχόμενη κρίση, να επιβιώσουν και να ανακάμψουν από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ένα σχέδιο επιχειρηματικής ανθεκτικότητας αναφέρεται μερικές φορές ως σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας. Η ανθεκτικότητα είναι αποτέλεσμα διαφόρων προσεγγίσεων για την ετοιμότητα των επιχειρήσεων οποιαδήποτε κλάδου, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής συνέχειας, της τεχνολογίας, της διαχείρισης κρίσεων, της διαχείρισης κινδύνου και της διαχείρισης συμβάντων. 

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην οικοδόμηση βασικών δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους και παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στην επιχειρηματική ανθεκτικότητα και την διαχείριση κρίσεων με σκοπό να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα καινούρια δεδομένα λόγω των συνεχών μεταβολών στο επιχειρηματικό και εργασιακού περιβάλλοντος.

Γίνεται σαφές ότι, προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες, είναι απαραίτητη η διαρκής κατάρτιση του εργατικού δυναμικού της χώρας, ώστε να αποκτά νέες δεξιότητες προσαρμοσμένες στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να:

 • Εφοδιαστείτε με τις απαραίτητες δεξιότητες για μια καριέρα στον τομέα της Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Εκπαίδευση από αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα στελέχη στον τομέα της Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας
 • Αναβαθμίστε και επικαιροποιήσετε τις γνώσεις σας σε θέματα διαχείρισης κρίσεων
 • Κερδίστε ένα στοχευμένο πιστοποιητικό από το Κ.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την PwC

Χρονική διάρκεια του σεμιναρίου

10 εβδομάδες 

Έναρξη Σεμιναρίου

11 Απριλίου 2024

Μέθοδος υλοποίησης του Σεμιναρίου

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ασύγχρονη και σύγχρονη E-Learning) μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Tι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

 • Σημειώσεις και διαφάνειες σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ηλεκτρονικής  πλατφόρμας
 • 20 Συνολικές ώρες μαθημάτων 
 • Πιστοπoιητικό παρακολούθησης
 • Μελέτες περιπτώσεων (case studies) και διαδραστικές δραστηριότηττες
 • Συναντήσεις με τον καθηγητή
 • Κατευθύνσεις αναφορικά με επόμενες δράσεις

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορείτε να:

 • Εκτελέστε με επιτυχία Αναλύσεις Επιχειρηματικών επιπτώσεων 
 • Αναγνωρίστε και Αξιολογήστε Κινδύνους για τις κρίσιμες δραστηριότητες της Επιχείρησης
 • Εκπονήσετε Πλαίσια Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Πραγματοποιήστε δράσεις ενημέρωσης του Οργανισμού για την σημαντικότητα της Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας 

Κόστος παρακολούθησης Σεμιναρίου

400 ευρώ

Φοιτητές, άνεργοι, στελέχοι της PWC, εργαζόμενοι της ΔΕΗ έκπτωση 20%

Χορήγηση Πιστοποιητικού

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης από το Κ.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με την PwC

Επιστημονική Υπεύθυνη

Καθηγήτρια Μαρία Ψυλλάκη, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο

Επικοινωνήστε στο info@efmrcglab-unipi.com, psillaki@unipi.gr

Εικόνα που περιέχει άτομο, ρουχισμός, ανθρώπινο πρόσωπο, επίσημο ένδυμα
Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Μάριος Δεπούντης, PwC Greece, Director

Ο Μάριος είναι Director στο τμήμα παροχής υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Κινδύνων και Συμμόρφωσης (Governance, Risk & Compliance  – GRC) της PwC. Έχει εμπειρία άνω των 18 ετών παροχής υπηρεσιών χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,   ιδρύματα πληρωμών, εταιρείες ενέργειας, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και εταιρείες τεχνολογίας.

Ο Μάριος παρέχει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σε Διεθνής και Εγχώριους πελάτες εστιάζοντας στην χάραξη της στρατηγικής του Εσωτερικού Ελέγχου, βελτιστοποίηση μεθοδολογίας Εσωτερικού Ελέγχου, αξιολόγηση κινδύνων και κατάρτιση και υποβολή αναφορών στην Επιτροπή Ελέγχου. Επιπλέον ο Μάριος έχει παράσχει σε Διεθνής και Εγχώριους οργανισμούς υπηρεσίες Συστημάτων Πληρωμών, Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων, Αξιολόγησης Κινδύνων Πληροφοριακών Συστημάτων, Διαχείρισης Επιχειρηματικού  Κινδύνου, Ανάπτυξης Σχεδίων Επιχειρησιακής συνέχειας και Ανάκαμψης από Καταστροφή; και Αξιολογήσεις Δικλείδων Ασφαλείας Οργανισμών (SOC assessments).

Ο Μάριος είναι πτυχιούχος της Επιστήμης των Υπολογιστών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Προχωρημένη Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Ο Μάριος επίσης διαθέτει Πιστοποίηση Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων (CISA) και Πιστοποίηση Μηχανικού Λύσεων Προστασίας Δεδομένων (CDPSE) από το Διεθνή Σύλλογο Ελέγχου Π.Σ (ISACA), Πιστοποίηση Επαγγελματία Επιχειρησιακής Συνέχειας από το Διεθνή Ινστιτούτο Ανάκαμψης από Καταστροφές (DRI), καθώς και Πιστοποίηση Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (CDPO) από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (PECB).